Phòng

Junior Villa

Giường 2, Hướng Đông.

1,400,000/Đêm

Presidential Suite

Giường 1, Hướng đông.

2,300,000/Đêm

Deluxe Room City View

Giường 1, Hướng Đông Nam.

1,650,000/Đêm

King Suite

Giường 2, Hướng đông.

3,200,000/Đêm

Exclusive Villa1

Giường 2, Hướng Đông.

2,500,000/Đêm

Single Room

Giường 1, Hướng Đông.

1,500,000/Đêm

Exclusive Villa2

Giường 2, Hướng Đông.

2,500,000/Đêm